Texter

Basen i mitt skrivande är respekt. Respekt för ämnet, respekt för människan jag möter, respekt för språket. Och inte minst, för uppdragsgivaren. Att komma nära, att "se" människan jag skriver om är magiskt. Människan bortom orden, som skymtar fram bakom gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, hållning och sitt yttre. Som visar en längtan, en skörhet, en öppenhet för det vi kallar Gud, eller som tankfullt kontemplerar över tillvaron. Vad det än må vara, att lyssna till berättelser om livsresan vi alla befinner oss på fängslar mig. Jag är en iakttagare. Jag konfronterar inte, tränger mig inte på. Hur mycket vill jag visa? Hur mycket kan eller får jag visa? Texten skall vara intim, men aldrig påträngande. Avslöjande, samtidigt som den respekterar det allra innersta.

Böcker