Foto

Att fotografera är ett underbart komplement till skrivandet. Att skriva tar tid. Att ta en bra bild kräver också tid, men ger utlopp för en annan del av kreativiteten. Ögonblickets magi. Nyanserna när det skymmer, intensiteten i en blick, den första vårblommans skönhet. Att vistas i naturen tillsammans med min Nikon är en glädje.

Naturfoto